โครงการคนรักษ์ทะเล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562...

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมคนธรรมดี ได้ไปจัดกิจกรรมในโครงการ "คนรักษ์ทะเล" ณ บริเวณชายหาดอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

มีการร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด, ตามเกาะ รวมถึงการมีการปลูกปะการัง โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตหีบ

เป็นการเปิดโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน