ถาม - เป็นนักศึกษาใหม่ ไม่สามารถเข้าอาคารชุบฯ ได้ ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ - นักศึกษาใหม่ สามารถนำบัตรนักศึกษาไปลงทะเบียนได้ที่ ชั้น 9 อาคารสยามฯ ทาบบัตรบริเวณตู้ไม้ แล้วรอการอนุมัติ 24 ชั่วโมง

 

ถาม - จองสนามกีฬา สามารถจองล่วงหน้าข้ามวัน ข้ามสัปดาห์ได้หรือไม่ ?

ตอบ - ไม่ได้!!! นักศึกษาและบุคลากร สามารถจองสนามกีฬาได้วันต่อวัน โดยสามารถจองได้ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป

 

ถาม - อยากเล่นกีฬาแต่ไม่มีอุปกรณ์ ที่สนามกีฬามีอุปกรณ์ให้ยืมหรือไม่ ?

ตอบ - ที่สนามกีฬามีอุปกรณ์ให้ยืมทุกชนิด เช่น ไม้-ลูกแบดมินตัน, ไม้-ลูกเทเบิลเทนนิส, ลูกบาสเกตบอล, ลูกฟุตบอล เป็นต้น

 

ถาม - ถ้าเป็น นศ.ของนิด้า อยากพาครอบครัวหรือเพื่อนมาเล่นกีฬาด้วยได้หรือไม่ ?

ตอบ - ไม่ได้!!! ผู้มีสิทธิเข้าใช้สนามกีฬาในร่มได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากร ครอบครัวบุคลากร (สามีหรือภรรยาและบุตรเท่านั้น)

 

ถาม - เป็นศิษย์เก่าของนิด้า ครอบครัวบุคลากร (สามีหรือภรรยาและบุตร) อยากใช้บริการสนามกีฬาในร่มและฟิตเนส ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก NIDA Sport Club ได้ ที่นี่ และเตรียมหลักฐานตามเอกสารแนบ

แล้วนำมายื่นที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารชุบ กาญจนประกร เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำบัตรให้ภายใน 2 สัปดาห์