งานพยาบาล (ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร)

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

แพทย์อายุรกรรม

ออกตรวจทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 12.00 – 15.00 น.

จิตแพทย์

ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

ปิดให้บริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

(อ่านประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการพยาบาลและการแพทย์ได้ ที่นี่)

   

 

สนามกีฬาในร่ม (ชั้น 2 อาคารชุบ กาญจนประกร)

สนามแบตมินตัน สนามบาสเกตบอล สนามเทเบิลเทนนิส

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

ปิดให้บริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

    

 

นิด้าฟิตเนส (ชั้น 3 อาคารชุบ กาญจนประกร)

ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า แอโร่สเต็ป ห้องสควช ห้องอาบน้ำหญิง

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

ปิดให้บริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

    

 

นิด้าฟิตเนส (ชั้น 4 อาคารชุบ กาญจนประกร)

ห้องยกน้ำหนัก ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีไทย ห้องคาราโอเกะ ห้องอาบน้ำชาย

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

ปิดให้บริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

    

 

กิจกรรมโยคะ (ชั้น 3 อาคารชุบ กาญจนประกร)

วันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.

* กรุณาตรงต่อเวลา !

* วันอังคาร โยคะสำหรับบุคลากร ถ้าพื้นที่เหลือ นักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (กรุณาให้สิทธิแก่บุคลากรก่อน)

* วันพฤหัสบดี โยคะสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ถ้าพื้นที่เหลือ บุคลากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (กรุณาให้สิทธิแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าก่อน)

* วันศุกร์และนัดพิเศษ เล่นร่วมกันทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร

 

 

กิจกรรมแอโรบิก (ชั้น 6 อาคารชุบ กาญจนประกร)

วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น., วันพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น.

 

 

การจองสนามกีฬา

นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร สามารถจองสนามกีฬาได้ 2 ช่องทางคือ

1. ผ่านทางแอปพลิเคชัน NIDA Mobile สามารถดาวโหลดได้ทั้งระบบ IOS และ android

          

Download

NIDA Mobile For IOS

NIDA Mobile For Android

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษาได้ ที่นี่

 

2. ผ่านทางเว็บไซต์ http://stadium.nida.ac.th/login

 

 

เช่าตู้ล็อกเกอร์ (บริเวณสนามกีฬาในร่ม ชั้น 2)

นักศึกษาสามารถเช่าตู้ล็อกเกอร์ โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

1. ค่าเช่า 200 บาท ต่อหนึ่งภาคการศึกษา

2. ค่าเช่า 300 บาท ต่อหนึ่งปีการศึกษา

3. ค่าเช่า 500 บาท นับตั้งแต่วันเริ่มเช่าจนถึงวันสิ้นสภาพนักศึกษาแต่ไม่เกิน 3 ปี

 

ทั้งนี้หากนักส่งคืนกุญแจช้าหรือทำกุญแจสูญหายจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวน 50 บาท

(อ่านประกาศสถาบัน เรื่อง การเช่าตู้ล็อกเกอร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ ที่นี่)

ติดต่อขอเช่าตู้ล็อกเกอร์ได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารชุบ กาญจนประกร ในวันและเวลาราชการ

 

ยืมตู้ล็อกเกอร์ รายวัน (บริเวณชั้น 3 และ 4)

นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า สามารถขอยืมตู้ล็อกเกอร์รายวันได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารชุบ กาญจนประกร

ล็อกเกอร์ผู้หญิงจะอยู่ที่ชั้น 3 และล็อกเกอร์ผู้ชายจะอยู่ที่ชั้น 4 ทั้งนี้จะต้องคืนกุญแจก่อนเวลา 19.30 สำหรับวันจันทร์ - ศุกร์

และก่อนเวลา 20.00 น สำหรับวันเสาร์ - อาทิตย์

 

การสมัครสมาชิก

บุคคลผู้ที่สามารถสมัครสมาชิกเพิ่มเติมได้แก่

* บุคลากรของสถาบันฯ และผู้เกษียณอายุราชการ (เป็นบุคลากรของสถาบันฯ ทุกประเภท)

* สมาชิกในครอบครัวของบุคลากร (เป็นสามี ภรรยา บุตร)

* ศิษย์เก่าของสถาบันฯ (ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค)

* ผู้มีอุปการะคุณหรือผู้ที่สถาบันฯ พิจารณาเห็นชอบ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ ที่นี่ และยื่นเอกสารได้ทุกวันที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารชุบกาญจนประกร

 

การกู้เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ชั้น 5 อาคารชุบ กาญจนประกร หรืออ่านประกาศได้ ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกู้เงินได้ ที่นี่