โครงการทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562

สโมสรนักศึกษาร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ CSR นิด้าสร้างสรรค์แบ่งปันสังคม ประจำปี 2562 ณ รอยยิ้มบ้านดิน จังหวัสระแก้ว โดยภายในโครงการมีกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคมต่างๆมากมาย เช่น การทำความสะอาดทางขึ้น-ลงน้ำตกปางสีดา การทาสีโรงเรียน การยิงเมล็ดพันธุ์ การปลูกต้นไม้ รวมถึงการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก