โครงการติวTOEIC (Test of English for International Communication)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

กองกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดโครงการติวTOEIC (Test of English for International Communication) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำข้อสอบโทอิค ซึ่งจัดแบ่งการติวออกเป็น 2 ครั้งได้แก่ ครั้งที่1 วันที่ 23 เมษายน 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤษาคม 2562 ณ ห้อง3001 อาคารนวมินทราธิราช โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ เป็นผู้บรรยาย และ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เป็นประธานในพิธี  ภายในโครงการมีผู้ให้ความสนใจจากนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมาก และยังได้เสียงตอบรับที่ดีจากการบรรยายที่สนุกสนานและควบคู่ไปกับความเข้มข้นของวิชาการอีกด้วย