โครงการแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม NIDA - AIT ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม NIDA - AIT ครั้งที่ 40

โดยมีการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Asian Institute of Technology หลากหลายชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน ปิงปอง แชร์บอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตบอล และ ชักกะเย่อ ณ ชั้น 2 อาคารชุบกาญจนประกร