โครงการพี่น้องนิด้าสานสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561...

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการพี่น้องนิด้าสานสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561

โดยมีการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาใหม่หลากหลายชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน ปิงปอง แชร์บอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล

การประกวดขบวนพาเหรด ณ ชั้น 2 อาคารชุบกาญจนประกร รวมถึงมีการจัดเลี้ยงในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก