โครงการ NIDA Fresh นิด้าเปิดโลกกิจกรรม รับน้องใหม่

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561...

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการ NIDA Fresh นิด้าเปิดโลกกิจกรรมรับน้องใหม่

ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม

เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักศึกษาใหม่ของสถาบัน เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานมีการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการรับสมัครสโมสรนักศึกษา ปีงบประมาณ 2562, เล่นเกมชิงรางวัล รวมถึงการรับสมัครเข้าชมรมต่างๆ