โครงการตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561...

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและชมรมพุทธศาสตร์ ได้ร่วมจัดโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ นะ ออเจ้า... กับทางสถาบัน

โดยมี รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้บริหาร

มีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีทำบุญเป็นจำนวนมาก