โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและชมรมพุทธศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561 ณ บริเวณอาคารมาลัย หุวนันทน์

โดยมีพนักงาน นักศึกษาของสถาบัน รวมถึงบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต