โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2563 ณ บริเวณหน้าอาคารมาลัย หุวนันทน์ 

ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

ทางกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณแทนผู้รับบริจาคโลหิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ