โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2563 ณ บริเวณหน้าอาคารมาลัย หุวนันทน์ 

ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

ทางกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณแทนผู้รับบริจาคโลหิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ