โครงการแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม NIDA - AIT ครั้งที่ 41

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม NIDA - AIT ครั้งที่ 41  โดยมีการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Asian Institute of Technology หลากหลายชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน ปิงปอง แชร์บอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และฟุตบอล และมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของทั้งสองสถาบัน ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย