โครงการBADMINTON ALL NIDA OPEN 2019

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมแบดมินตันนิด้า จัดโครงการ BADMINTON ALL NIDA OPEN 2019 เพื่อสร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรของสถาบัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 เวลา 16.30-19.30 น. ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารชุบ กาญจนประกร ภายในโครงการมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  รวมทั้งมีบรรยากาศการแข่งกีฬาที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สามัคคี ทำให้เกิดการสานสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างกัน