0-2727-3437

ชมรมแอโรบิค

กิจกรรมแอโรบิก ณ สวนดาดฟ้านวมินทร์
ให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.
โดยครูผู้สอนที่มีความชำนาญในการนำเต้นเป็นอย่างดีคอยให้บริการแก่สมาชิกทุกท่าน
สมัครสมาชิก ชมรมแอโรบิค
- หลักฐาน .... - ค่าธรรมเนียม ..... - รูปถ่าย ..... - ติดต่อประธานชมรม แอโรบิค .......
ณ สวนดาดฟ้านวมินทร์ อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา