0-2727-3437

ชมรมโยคะ

กิจกรรมโยคะ
วันเวลา เปิดบริการ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 17.00 น. - 18.00 น.
ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
1) แสดงบัตรประจำตัว ณ จุดบริการหน้าห้องกิจกรรม
2) ลงนามเข้าร่วมกิจกรรมในสมุดทะเบียน ณ อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา (ห้องกิจกรรม ชั้น 3)