0-2727-3437

ชมรมดนตรีสากล

ห้องชมรมดนตรีสากลและห้องคาราโอเกะ
วันเวลา เปิดบริการ
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น.-20.00 น.
** เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เงื่อนไขการใช้บริการอนุญาตให้ใช้ห้องซ้อมดนตรีสากล ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
เครื่องดนตรีสากลมีดังนี้
กลองชุด 1 ชุด กลองบรองโก้ 1 ชุด กีต้าร์ไฟฟ้า 2 ตัว กีต้าร์เบส 1 ตัว อิเลคโทรน 1 เครื่อง ตู้ลำโพง 2 ชุด เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง มิกเซอร์ 1 เครื่อง