0-2727-3437

ชมรมดนตรีไทย

ห้องซ้อมดนตรีไทย
วันเวลา เปิดบริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น.-20.00 น.
**เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เงื่อนไขการใช้บริการ
อนุญาตให้ใช้ห้องซ้อมดนตรีไทยได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
เครื่องดนตรีไทย มี ดังนี้ ระนาดเอก 1 ราง ขิม 3 ตัว จะเข้ 1 ตัว ซอด้วง 4 ตัว กลองแขก 2ใบ ฉิ่ง 1 คู่