ข่าวประกาศ

ผลการประกวดเรียงความนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวประกาศ

https://goo.gl/DZeaSi

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมสอบ ก.พ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข่าวประกาศ

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา / ลงทะเบียนและโหลดเอกสารได้ที่ www.สมัครด่วน.com

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความในหัวข้อ “นักศึกษาที่ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวประกาศ

ส่งผลงานได้ถึงวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดประกาศได้ที่ https://goo.gl/2HnD5O

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาแพทย์ออกตรวจ นพ.วุธิชัย ไสยสมบัติ (แพทย์ประจำ)

ข่าวประกาศ

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาแพทย์ออกตรวจ นพ.วุธิชัย ไสยสมบัติ (แพทย์ประจำ) จากเดิม เป็น "วันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น."

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมโยคะ

ข่าวประกาศ

- เข้าห้องตรงต่อเวลา - ในกรณีที่มาช้าเกินกว่า ๒๐ นาที ทางกลุ่มงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่รบกวนสมาธิของผู้เล่นท่านอื่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผลการประกวดเรียงความในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีความดีด้านคุณธรรมฯ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวประกาศ

https://goo.gl/kXeP6G

ขยายเวลาการประกวดเรียงความในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีความดีด้านคุณธรรมฯ" ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าวประกาศ

ส่งผลงานได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดประกาศได้ที่ http://goo.gl/Lijf4x

ขอเชิญเข้าร่วมงาน NIDA นัดพบแรงงานฯ "Mini Job Fair" วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวประกาศ

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าวประกาศ

http://www.sussadee.com/index1.htm

กำหนดการเช่าและจำหน่ายชุดครุยวิทยฐานะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖

ข่าวประกาศ

ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารจอดรถ ชั้นล่าง (ข้างศูนย์อาหารนิด้าหรือกองบริการการศึกษาเก่า) หากมีข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มงานกิจการนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอเชิญร่วมงานนิด้านัดพบแรงงาน แนะแนวการงานอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าวประกาศ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลการประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข่าวประกาศ

https://goo.gl/IYqJwq **กำหนดการประกวดเรียงความครั้งต่อไป จะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นปี ๒๕๕๙**

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล 60 ปี รศ.นิด้า

ข่าวประกาศ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล 60 ปี รศ.นิด้า เส้นทางกรุงเทพ-หัวหิน สวนสนประดิพัทธ์ พร้อมเล่นเกมยามเย็นในบรรยากาศงานวัดแบบไทยๆ กับงาน รศ.นิด้า หรรษา สัมพันธ์ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 027273883, 0819182988, 0967878429

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ข่าวประกาศ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สถาบันได้รับเงินบริจาคจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา

เปิดอาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’

ข่าวประกาศ

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมพิธีเปิดแพรภาพวาด ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร และป้ายชื่ออาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’

  • Nida
    การบริหารสโมสรนักศึกษา

  • คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการติดต่อกับสถาบัน โดยมีหน้าที่หลักในการประสานงานและควบคุม ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ/สำนัก โดยมีกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปีงบประมาณ และก่อนสิ้นปีงบประมาณจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่โดยนักศึกษาของสถาบันเป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเอง
  • แบบสอบถาม การให้คำปรึกษาและการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร Survey Student Satisfaction Survey (Advice and Information Services)

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th