โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2563 ณ บริเวณหน้าอาคารมาลัย หุวนันทน์ 

ซึ่งมีนักศึกษา และบุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ