โครงการCSRนิด้าสร้างสรรค์แบ่งปันสังคม 2019

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562

 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ CSR นิด้าสร้างสรรค์แบ่งปันสังคม ณ รอยยิ้มบ้านดิน จังหวัดสระแก้ว ภายในโครงการมีกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆเพื่อสังคมมากมาย เช่น การทำความสะอาดทางขึ้น-ลงน้ำตกปางสีดา การทาสีโรงเรียน การยิงเมล็ดพันธ์พืช การปลูกต้น และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก