โครงการบาสเกตบอลนิด้าเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมบาสเกตบอล จัดโครงการบาสเกตบอลนิด้าเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 27-28 เมษายน 2562 เวลา 09.30-16.40 น. ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารชุบ กาญจนประกร ภายในโครงการได้มีการแบ่งทีมและสายการแข่งขันที่ต้องพบกันทุกทีม ทำให้เกิดสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า อีกทั้งยังทำให้นักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องอีกด้วย