โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้เข้าร่วมจัดโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ นะ ออเจ้า... กับทางสถาบัน

โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน

รวมถึงมีกิจกรรม การเล่นเกมและแจกของรางวัล