โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและชมรมพุทธศาสตร์.....

ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561 ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารมาลัย หุวนันทน์ ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก