โครงการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศน์ นศ. ภาค2/60

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 สโมสรนักศึกษา...

ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ภาค 2/2560 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวให้โอวาทและแนะนำถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน เช่น การให้บริการของห้องสมุด การให้บริการด้านสารสนเทศ การให้บริการทางด้านการแพทย์และพยาบาล

 

อีกทั้ง นายกสโมสรนักศึกษา (นางสาวณัฏฐณิชา เอี่ยมประดิษฐ์) ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและอธิบายถึงการให้บริการสนามกีฬาในร่ม ภายในอาคารชุบ กาญจนประกร และมีการเล่นเกมแจกของรางวัล