พิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารนวมินทราธิราช สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้รับเกียรติ จากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก