1. กรุณานำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวบุคลากรมาด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การให้บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องฟิตเนส

2. การแต่งกายต้องเป็นชุดกีฬาหรือชุดออกกำลังกายและสวมรองเท้ากีฬาพื้นยางที่สะอาดและเหมาะสมต่อการใช้บริการทุกครั้ง
(ห้ามถอดเสื้อ, ห้ามถอดรองเท้า, ห้ามใส่รองเท้าแตะ)

3. ห้ามส่งเสียงดังที่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น

4. กรุณาเก็บอุปกรณ์เข้าที่ตามเดิมทุกครั้ง เมื่อใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

5. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในฟิตเนส

6. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องฟิตเนส

7. หากพบอุปกรณ์ชำรุด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

8. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ เฉพาะนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าที่สมัครบัตรสมาชิกแล้วเท่านั้น