ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่ม "พร้อม (Prompt)" ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ)